PROSJEKTOPPDATERING HØST 2021
DIREKTELINK: http://pettersolberg.art/wp-content/uploads/sites/12/2021/10/2021_Project-Updates.mp4
INNHOLDSFORTEGNELSE

Total spilletid: 4m 57s

00:01

FORSKYVNINGSPOESI
interaktiv skulptur/ installasjon
Dokumentasjon av prosjektet FORSKYVNINGSPOESI som skal vises i Kristiansand våren 2022. Videoen ble tatt før de ferdige brikkene og reliefene ble installert.

01:16

ACCUMULATIONS
animasjonsbasert videoinstallasjon
Dokumentasjon av videoinstallasjonen ACCUMULATIONS. Mange av animasjonene er fra 2015, og en ny versjon med nye, mer dynamiske og høyoppløste animasjoner er under arbeid.

02:13

TIMER
tidsbasert videoinstallasjon med animasjoner
Dokumentasjon av videoinstallasjonen TIMER.

03:05

A TOWERING OBSESSION
tverrfaglig prosjekt
(skulptur, tegning, video, tekst)
En skisse til en DIY-aktig trailer for prosjektet A TOWERING OBSESSION. Prosjektet strekker seg fra 2007 til 2021 og jeg jobber for tiden med en nettbasert prosjektdatabase som vil inneholde alt materiale fra prosjektet, inkludert 3D-skannede skulpturer.

På grunn av en akutt vannlekkasje og påfølgende rivningsarbeid mistet jeg tilgang til atelieret mitt i høst. Derfor har jeg ikke hatt mulighet til å dokumentere flere av verkene, og har derfor valgt å vise eldre prosjekter og et par nyere skisser. I tilfellet FORSKYVNINGPOESI har jeg valgt å vise den midlertidige dokumentasjonen som ble tatt før skulpturen måtte sendes på lager i forkant av installasjon.

error: Content is protected !!