3D-modell i timeline

3D-modell

3D-modellen er basert på en skulptur under arbeid (2023)

GIF-tegning (skisse) laget ca 2015. Som man sier: This is only a test!!