Forskyvningspoesi-i-Oslo

FORSKYVNINGSPOESI
I OSLO

Interaktiv kunstinstallasjon i Oslo

Testmodell av skyvebrikkene (proof-of-concept)

Jeg ønsker å lette koronasituasjonen med en kunstinstallasjon – et gigantisk skyvepuslespill – på en åpen plass i Oslo sentrum – gjerne Eidsvolls plass i Karl Johans Gate. Installasjonen er basert på et klassisk skyvepuslespill, men med en egenprodusert vri: bak fasaden (bak brikkene) skjuler det seg tekst- og billedreliefer som er knyttet til steder og stemninger i Oslo kommune. Med sitt kunstneriske innhold er prosjektet minst like aktuelt for voksne som for barn. Mens barn umiddelbart vil gjenkjenne formen basert på et klassisk skyvespill, vil voksne kunne lese meningen mellom linjene.

DOBBEL FORSKYVNING

Denne typen skyvepuslespill kaller jeg Poetry Slide Puzzle eller Poetry Displacement Puzzle – på norsk poesiskyvespill – derav tittelen poesiforskyvning. Dette kommer av at poesien – de poetiske tekstene og bildene – forskyves rent fysisk ved hjelp av publikums nysgjerrige hender, slik at det i møtet mellom interaksjon og innhold oppstår en ‘meningsforskyvelse’. Tekstene og bildene skyves inn og ut av sin kontekst, og slik oppstår nye tanker og ideer som jeg ikke kunne forutsett på forhånd.

2021

DEL 1
Søknadsprosess


Prosjektbeskrivelse, illustrasjon, video

sep – des 2021

Progresjon

30%

2022

DEL 2
Proof-of-concept


Mindre modell i ca én tredjedels skala hvor hver brikke er 10 x 10 cm, og hvor foreløpige tekster og billedreliefer legges inn.

okt 2021

Progresjon

0%

DEL 3
Preproduksjon


Utvikling av innhold (tekster, tegninger) til reliefene og utprøving av ulike teknikker og stiler

jan – mar 2022

Progresjon

0%

DEL 4
Produksjon


Produksjon av installasjonen i full størrelse, hvor hver brikke er ca 30 x 30 cm

mar – aug 2022

Progresjon

0%

DEL 5
Utstilling + Evaluering


Utstilling av prosjektet i mai 2021, og påfølgende evaluering.

sep/okt 2022

Progresjon

0%

DEL 1 – SØKNADSPROSESS

Desember 2020

DELMÅL

 • KONSEPT: Utforming av skisse, konsept og illustrasjon
 • TEST 1 – en liten, enkel proof-of-concept-modell av skyvepuslespillet

Desember 2020

Klikk for å se et større bilde

KONSEPT

FORSKYVNINGSPOESI PÅ TORVET presenterer et stort skyvepuslespill midt i Kristiansand sentrum. Det som skiller dette fra de velkjente skyvepuslespillet – rent bortsett fra størrelsen – er at det skjuler seg et ekstra lag under brikkene. Mens vanlige skyvepuslespill består av et overflatemotiv på toppen av brikkene, skjuler det seg tekst- og billedreliefer under brikkene. Dette spille blir dermed et – unnskyld formuleringen – ‘dobbeltspill’ som setter publikum overfor et interessant dilemma: Skal man ignorere det – bokstavelig talt underliggende – narrativet og konsentere seg om å få alle brikkene på rett plass for å fullføre overflatemotivet? Eller skal man skyve vilkårlig rundt på brikkene for å avdekke så mange som mulig av de underliggende tekst- og billedreliefene, og slik risikere å sabotere spillet? Her kan det forhåpentligvis oppså mange interessante samarbeid og diskusjoner.

Avhengig av prosjektets størrelse vil det også være mulig å bytte rundt på – og skifte ut – enkelte av bilde- og tekstreliefene underveis i prosjektet, slik at publikum kan vende tilbake flere ganger og få en annen opplevelse.

Planen er at reliefene skal være bakbelyste, slik at tekstene og bildene blir så tydelige som mulig. Dette kan også skape spennende effekt på kvelden når det mørkner.

Illustrasjonen viser hvordan den planlagte installasjonen vil se ut (røft sett).

Jeg ønsker å plassere skyvepuslespillet på Torvet i Kvadraturen av tre grunner

 • ET ‘INTERAKTIVT KART’: Skyvepuslespillets utforming gjenspeiler kvadraturens geografi og oppbygning med sine rette gater på langs og tvers. Slik fremstår skyvepuslespillet som et slags (poetisk stemnings-)kart over byen. De ulike elementene skyves rundt (av publikum), men den strenge kvadratiske rammen består.
 • TILGJENGELIGHET:
  Torvet er en forholdsvis åpen plass hvor man har mulighet til å se installasjonen på avstand og på nært hold fra alle vinkler. Det vil også bidra til å gjøre installasjonen mer tilgjengelig for alle, ikke bare spesielt kunstinteresserte. Slik inviteres publikum til å delta aktivt og samarbeide.
 • TILKNYTNING TIL BIBLIOTEK/KUNSTHALL:
  I nærheten ligger kunsthallen og biblioteket. Jeg tenker det passer spesielt godt ettersom dette prosjektet nettopp er et tverrfaglig prosjekt som kombinerer billedkunst og litteratur (de små poetiske tekstene som ligger og venter under puslespillbrikkene. Samtidig møter installasjonen publikum utenfor installasjonen. (Kanskje kan tekstene og bildene inspirere publikum til å ta en ekstra tur innom biblioteket?)

Desember 2020

TEST 1 – proof of concept

(Se videodokumentasjon)

Produksjon av TEST 1 – en liten, enkel ‘proof’-of-concept’-modell av skyvepuslespillet.

Hovedintensjonen med denne modellen var å teste ut skyvemekanismen. Det innebærte å beregne proporsjoner av hver brikke og avstanden mellom de forskjellige elementene. Det handlet altså om formen heller enn innholdet – som kommer etter hvert.

Dette er et eksempel på hvordan tekst- og billedreliefene kan komme til å bli seende ut. Dette motivet er hentet fra et annet prosjekt, SYMBOLS FOR UNKNOWN FUNCTIONS (2015-2020). Merk hvordan motivet er bakbelyst.

Beklager kvaliteten på disse videoene. Det viste seg utfordrende å bevege armene og holde kameraet oppe samtidig. (Livet under koronaisolasjonen!)

Desember 2020

DEL 2 – TEST 2

Januar 2021

DELMÅL

 • TEST 2:
  en proof-of-concept-modell som fungerer som en miniatyrutgave (ca 50 x 50 cm) av det ferdige skyvepuslespillet.

  Det er spesielt viktig å få testet ut hvordan skyvemekanismen skal være så smooth som mulig. Ettersom skyvebrikkene vil være mye større enn en hånd, er tanken at overflatemotivet selv er et relief med tekstur, slik at folk lett kan legge hånden ned på en hvilken som helst brikke og skyve på brikken uten at hånden glir.

Januar 2021

DEL 3 – PRODUKSJON

Februar – april 2021

PRODUKSJON

Denne delen innebærer produksjon og ferdigstilling av installasjonen.

Februar – april 2021

DEL 4 – PRESENTASJON OG EVALUERING

Mai 2021

PRESENTASJON

Denne delen av prosjektet består av gjennomføringen av prosjektet med publikum, samt dokumentasjon av dette. På slutten vil jeg gjennomføre en evaluering av prosjektet.

Mai 2021