FORSKYVNINGSPOESI – PROSESS

FORSKYVNINGSPOESI

KORT OM PROSJEKTET

FORSKYVNINGSPOESI er en interaktiv kunstinstallasjon som skal vises i Kristiansand Sentrum i 2022. Prosjektet kombinerer et klassisk skyvespill i storformat med bilde- og tekstreliefer. Under skyvebrikkene skjuler det seg tekster inspirert av Kristiansand. Installasjonen skaper følgende dilemma: Skal man fokusere på å løse skyvespillet ved å skyve alle brikkene tilbake på rett plass, eller skyve rundt på dem for å avdekke så mange tekstfragmenter som mulig, og slik risikere å sabotere spillet. Spill eller ikke, installasjonens hovedformål er å skape en taktil, fysisk kunstopplevelse som både appellerer til nysgjerrigheten og inspirerer til refleksjon.

VIDEODOKUMENTASJON

Video laget under konstruksjonen av FORSKYVNINGSPOESI, før transport til Kristiansand.

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSPROSESSEN

Nedenfor følger en oversikt over de ulike etappene i arbeidsprosessen mot en ferdig skulptur.

Konseptskissen består av en forenklet 3D-modell som gir en idé om hvordan installasjonen kan bli seende ut.

DESIGN: Konseptskisse (enkel 3D-modell)

FØRSTEUTKAST: Den første konseptskissen av FORSKYVNINGSPOESI. Etter hvert får installasjonen en kubeform.
FØRSTEUTKAST: Første 3D-modell av skyvepuslespillet, her vist i programmet Adobe Dimension.
Modell basert på den ferdige installasjonen, med en kubeform plassert på pidestall. Kubeformen gjør at reliefene kan monteres i ulike dybder i boksen. Det vil også være mulig å bytte ut reliefer underveis.
Konseptvideo som viser installasjonens ulike lag.

Konseptskissen består av en forenklet 3D-modell som gir en idé om hvordan installasjonen kan bli seende ut.

Neste steg er å gå videre med å vise hvordan skyvespillet fungerer i prakis. Jeg lager en GIF-animasjon samt en 3D-printet miniatyrversjon.

DESIGN: Visualisering og videre utforskning av konsept

GIF-animasjon som demonstrerer hvordan skyvepuslespillet fungerer.
video av en 3D-printet miniversjon av skyvespillet.

Neste steg er å gå videre med å vise hvordan skyvespillet fungerer i prakis. Jeg lager en GIF-animasjon samt en 3D-printet miniatyrversjon.

Jeg ville gjøre hovedmotivet så enkelt som mulig – det er mulig å se hvor hver brikke hører hjemme, samtidig som det ikke tar all oppmerksomhet fra reliefene.

DESIGN: Hovedmotiv

Hovedmotivet til skyvepuslespillet tegnet i Photoshop. Jeg ønsket å lage et abstrakt motiv inspirert av maneter/ hav. Det var viktig å lage et motiv som er tydelig nok til at det lar seg løse som et skyvepuslespill.
FARGETEST: Hovedmotivet farget i en testpalett. Jeg bestemte meg for å holde meg til én enkelt farge (turkis) for alle brikkene for å skape en mer helhetlig følelse. Finerplatene males først, før stripemotivet skjæres ut på CNC-maskinen. Trefargen beholdes naturlig.
Her monteres skyvebrikken/ puslespillbitene i rammen.

Jeg ville gjøre hovedmotivet så enkelt som mulig – det er mulig å se hvor hver brikke hører hjemme, samtidig som det ikke tar all oppmerksomhet fra reliefene.

Formålet med den detaljerte 3D-modellen er å løse de praktiske utfordringene ved installasjonen. Installasjonen må henge sammen og fungere. I tillegg vil det være mulig å dele modellen opp i individuelle deler som kan kuttes ut f.eks på CNC-maskin.

DESIGN: Detaljert 3D-modell

SKETCHUP: En komplett 3D-modell bygges bit for bit i arkitekturprogrammet Sketchup. Vegger, tak, gulv, puslespillbiter må først lages individuelt før de settes sammen. Når det er klart at alle delene passer sammen, plukkes modellen fra hverandre slik at hver del kan produseres individuelt på CNC-maskin, 3D-printer o.l.
INNSIDEN: Slik vil innsiden av boksen se ut. Fargene her er kun benyttet for å skille delene fra hverandre.
Slik vil innsiden se ut med de indre delene satt på plass. Den rosa platen bak i boksen (til venstre i bildet) er platen hvor LED-lysene monteres slik at reliefene blir bakbelyste. Den rosa ålaten med rutemønster/grid (til høyre i bildet) brukes til å montere reliefene bak puslespillbrikkene.

Formålet med den detaljerte 3D-modellen er å løse de praktiske utfordringene ved installasjonen. Installasjonen må henge sammen og fungere. I tillegg vil det være mulig å dele modellen opp i individuelle deler som kan kuttes ut f.eks på CNC-maskin.

Tekst- og billedreliefene er det aspektet som tar mest tid. Det er viktig at hvert relief er umiddelbart nok til at det legges merke til, og samtidig ha dybde nok til at det trigger nysgjerrighet og refleksjon.

DESIGN: Reliefene

IDÉMYLDRING: Ideer til de ulike tekst- og billedreliefene skrives og tegnes ned på post-it-lapper.
Dikt (skrevet inn i Adobe Illustrator) som skal brukes i et av reliefene.
Jeg valgte å tegne en røff, sirkelformet ramme rundt teksten slik at ordene kommer tydligere frem.
TINKERCAD: Reliefet settes sammen i programmet Tinkercad. Teksten og bildet importeres før de justeres og plasseres på den oransje bakplaten. Fargene her brukes kun til å skille de ulike elementene/ lagene fra hverandre.
Det ferdigprintede reliefet, før siste finish og justering.

Tekst- og billedreliefene er det aspektet som tar mest tid. Det er viktig at hvert relief er umiddelbart nok til at det legges merke til, og samtidig ha dybde nok til at det trigger nysgjerrighet og refleksjon.

Jeg bestemte meg for å gå for en enkel og minimalistisk fargepalett på kuben og hovedmotivet.

KONSTRUKSJON: Maling av plater

Plater i finer og MDF kuttes først opp på CNC-maskin, før de males for hånd. Neste steg er CNC-fresing av motiv/ mønster på skyvebrikkene og de ulike sidene av boksen
Her er veggene etter fullført CNC-fresing av rutemønsteret. Neste steg er å sette dem sammen.

Jeg bestemte meg for å gå for en enkel og minimalistisk fargepalett på kuben og hovedmotivet.

CNC-fresing gjør det mulig å kutte plater og skjære ut mønstre med stor presisjon. Forarbeidet kan imidlertid være tidkrevende.

CNC-FRESING

Før CNC-maskinen kan gå igang med kutting av plater og fresing av mønster, må hver bit av installasjonen klargjøres i programmet vCarve. Her bestemmes retning og dybde av fresing, samt rekkefølge av de ulike oppgavene. Aller først må CNC-maskinen drille hull (markert her som små sirkler rundt og mellom de ulike bitene) i treplaten. Disse hullene brukes så til å skru fast treplaten for hånd, slik at den sitter fast når CNC-maskinen begynner kuttingen og fresingen.
CNC-maskinen igang med fresing av veggplatene.
Før fresing klargjøres alle delene i programmet vCarve.

Video av prosessen med CNC-fresing.

CNC-fresing gjør det mulig å kutte plater og skjære ut mønstre med stor presisjon. Forarbeidet kan imidlertid være tidkrevende.

Det er vikig at kuben er solid nok til å tåle bruk over tid, samtidig som det fungerer estetisk. Det er når bitene litt etter litt kommer på plass at man får igjen for tiden man har investert i planlegging og forarbeid.

KONSTRUKSJON: Kuben

Installasjonen er i ferd med å ta form, med støtterammer i gran montert bakpå veggene av finér.
Fronten monteres.
Kuben settes sammen.
Kuben settes sammen.
Sett ovenfra: fronten (til venstre), platen for montering av reliefer (midten) og platen for montering av lys (høyre)

Det er vikig at kuben er solid nok til å tåle bruk over tid, samtidig som det fungerer estetisk. Det er når bitene litt etter litt kommer på plass at man får igjen for tiden man har investert i planlegging og forarbeid.

3D-printing er veldig forskjellig fra CNC-fresing, men det hender at de samme 3D-modellene – med litt bearbeiding – kan benyttes til begge.

3D-printing av reliefene

Et av reliefene designet i Tinkercad.
3D-PRINTING: Reliefet klargjøres for 3D-printing ved at 3D-filen fra Tinkercad importeres inn i PrusaSlicer. Grønn farge betyr at filen er klar for 3D-printing. Fargen på reliefet bestemmes av fargen på materialet – eller 3D-filamentet) som settes inn i 3D-printeren.
KLARGJØRING: Før filen sendes til 3D-printeren, må PrucaSlicer beregne hvor mange lag objektet skal bestå av, i hvilken rekkefølge lagene skal printes og hvor lang tid det skal ta. Den grønne linjen kalles ‘skirt’, og printes rundt objektet for at det skal sitte godt fast under printingen. Når printen er ferdig, fjernes denne rammen.
HVOR I ALL VERDEN: Et av tekstreliefene (her fotografert før siste finish. Det gjenstår pussing, lakkering og finjustering. Reliefene demonteres før transport for å unngå skader.

3D-printing er veldig forskjellig fra CNC-fresing, men det hender at de samme 3D-modellene – med litt bearbeiding – kan benyttes til begge.

Prosjektet står og faller jo på at skyvespillet fungerer rent fysisk/ praktisk. Når alle brikkene er satt på plass, tester jeg at skyvepuslespillet fungerer og kan løses.

KONSTRUKSJON: Testing av skyvepuslespillet

Et av tekstreliefene titter fram. Alle skyvebrikkene er løst montert da de skal plukkes ned før transport fra Oslo til Kristiansand. Siste finish av installasjonen, inkludert lakkering, maling, justering og finpussing gjennomføres i Kristiansand i forbinelse med montering da det fort kan oppstå småskraper o.l. under transport/ montering.
Et av tekstreliefene i testutgave. Den ferdige versjonen monteres i Kristiansand.

Prosjektet står og faller jo på at skyvespillet fungerer rent fysisk/ praktisk. Når alle brikkene er satt på plass, tester jeg at skyvepuslespillet fungerer og kan løses.

Behovet for maskiner og verktøy gjør at det meste av konstruksjonen gjennomføres i Oslo, før installasjonen sendes videre til Kristiansand. Den siste finpussen og justeringen kan først gjøres når FORSKYVNINGSPOESI installeres på utstillingsstedet.

TRANSPORT TIL KRISTIANSAND

TRANSPORT: Installasjonen ferdig pakket før transport med Bring fra Oslo til Kristiansand. Pidestallen er her plassert inne i boksen for å sikre at installasjonen fraktes så sikkert som mulig.

Behovet for maskiner og verktøy gjør at det meste av konstruksjonen gjennomføres i Oslo, før installasjonen sendes videre til Kristiansand. Den siste finpussen og justeringen kan først gjøres når FORSKYVNINGSPOESI installeres på utstillingsstedet.